hiệu ứng tuyết rơi

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã [Phiên ngoại 6 - Trò chơi kết thúc]


Phiên ngoại

1. Tiểu kịch tràng
2. Mù mịt suy nghĩ
3. Truy sát uyên ương
4. Nỗi oan của Yuki
5. Mỹ cảnh như mộng (H)
6. Trò chơi kết thúc
【 Trò chơi kết thúc】 
Trò chơi phục vụ sở thích đốt nhà của Sama, người chiến thắng cuối cùng sẽ là ai?