hiệu ứng tuyết rơi

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã [Chương 30]

Chương 30

Đứng trước ngươi, ta sẽ không kiêu ngạoLâu ngày update.
Cái tựa nên sửa lại thành đứng trước ngươi, ta sẽ lộ nguyên hình mới đúng (* ̄∇ ̄)/゚
Mà thôi, để vậy cho nó hường huệ :v

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

[Fan Report] Nước về nông trại ♪♪♪ [Mâu mền]Mối quan hệ giữa thầy và trò - cha và con gái - Cải và Cà =))))


Takamina's message to Mirai Monster:


"Having an aim means that no matter how hard you fall, you can get up again. Through this, I think your relationship w/ your dad(also coach) may change. It was like that w/ Atsuko & me. Being apart for a little while has brought us much closer to one another & we end up meeting up in private more often. So,pls rely on your dad more from now onwards & move forward together."